เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

สถิติ sitemap
วันนี้ 44
สัปดาห์นี้4,575
เดือนนี้17,923
ปีนี้215,076
ทั้งหมด408,644

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ เทศบาลตำบล สามัคคีพัฒนา พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน เทศบาลตำบล สามัคคีพัฒนา พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview35

camera_alt ภาพกิจกรรม
คาราวาน ISAN in LOVE ส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว 20 จังหวัดภาคอีสาน วันที่ 15-24 กันยายน 2565
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันเด็กจมน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๕
การจัดพิธีมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารีใน "อุภินนมัตถจรกถา" เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โครงการเผยแพร่ให้ความรู้ด้านกฏหมายแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจรและการขับขี่อย่างปลอดภัย
โครงการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ
การจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565
การจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

public หนังสือราชการ ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่หนังสือเรื่อง
26 ก.ย. 2565
ที่ สน 0023.5/ว331 ลงวันที่ 26 กันยายน 2565 เรื่องแจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัฒกรรมไทย เดือนสิงหาคม 2565
26 ก.ย. 2565
ที่ สน ๐๐๒๓.๒/ว ๑๖๖๘๖ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕
26 ก.ย. 2565
ที่ สน 0023.5/ว330 ลงวันที่ 26 กันยายน 2565 เรื่องบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนสิงหาคม 2565
23 ก.ย. 2565
ที่ สน ๐๐๒๓.๒/๙๖๔ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ (ชุดเล็ก)
23 ก.ย. 2565
ด่วนที่สุด ที่ สน0023.5/16509 ลงวันที่ 23 กันยายน 2565 เรื่องการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงิอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าและเงิ
23 ก.ย. 2565
ที่ สน0023.5/ว328 ลงวันที่ 23 กันยายน 2565 เรื่อง จัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 3/2565


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสธ.
22/09/2565
26/09/2565
การดำเนินโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
สน.คท.
26/09/2565
26/09/2565
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกันยายน 2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
26/09/2565
26/09/2565
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ตามโครงการ Young Leaders' Program (YLP) ประจำปี พ.ศ. 2566
กค.
26/09/2565
26/09/2565
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
[เอกสารแนบ]
กศ.
23/09/2565
26/09/2565
โครงการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา (DLA AWARD 2022) ประจำปีงบประมาณ 2565
[รายชื่อผู้ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก]
กพส.
22/09/2565
23/09/2565
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ