call ข้อมูลการติดต่อ
สามัคคีถิ่นผ้าคราม เหลืองอร่ามทุ่งนาปรัง ปลากระชัง ซี อี โอ แหล่งแตงโมโคกระบือ :: โทร 042-707675

หน่วยตรวจสอบภายใน
folder หน่วยตรวจสอบภายใน
โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำเสียในครัวเรือน ตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2564
รายละเอียด : ให้ความรู้เรื่องปัญหาน้ำเสีย ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน สาธิตและปฏิบัติการทำจุลินทรีย์หน่อกล้วยและEM Ball บำบัดน้ำเสีย ณ วันพุธ ที่ 22 กันยายน พ.ศ.2564
ผู้โพส : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 140