call ข้อมูลการติดต่อ
สามัคคีถิ่นผ้าคราม เหลืองอร่ามทุ่งนาปรัง ปลากระชัง ซี อี โอ แหล่งแตงโมโคกระบือ :: โทร 042-707675

โครงการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต
รายละเอียด : วันที่ 22 ธันวาคม 2564 สำนักปลัดเทศบาล ได้ดำเนินการจัดทำโครงการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต โดยการนำของ นายทรัพย์ ประสงค์ดี นายกเทศมนตรีตำบลสามัคคีพัฒนา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง จ้างเหมาบริการ เข้าร่วมโครงการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต เนื่องในงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) 9 ธันวาคม 2564 เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
ผู้โพส : สำนักปลัด
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 574