call ข้อมูลการติดต่อ
สามัคคีถิ่นผ้าคราม เหลืองอร่ามทุ่งนาปรัง ปลากระชัง ซี อี โอ แหล่งแตงโมโคกระบือ :: โทร 042-707675

หน่วยตรวจสอบภายใน
folder หน่วยตรวจสอบภายใน
ซ่อมไฟฟ้ารายทาง
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ช่างไฟฟ้าโดยสำนักปลัด ได้ออกทำการซ่อมบำรุงไฟฟ้ารายทาง บ้านถ้ำเต่า-โนนจำปา หมู่ที่ 1,2 จำนวน 2 จุด
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 178