messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟังท์ติก สายปู๋ตา - เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านถ้ำเต่า - ดงเสียว หมู่ที่ 1 บ้านถ้ำเต่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายแดง -บ้านนายกุหลาบ บ้านหนองสามขา หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ สายบ้านนายวันชัย-บ้านนายทองปาน บ้านโนนจำปา หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.(สายบ้านนายประสิทธิ์ -ทางออกบ้านหนองผือ) บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed จ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านนาย รณยุทธ- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผือ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม สายข้างโรงเรียนบ้านถ้ำเต่า-ศาลปู่ตา หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 57
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม สายข้างโรงเรียนบ้านถ้ำเต่า-ศาลปู่ตา หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไร์ ชนิดจืด ขนาด 200มิลลิลิตร สำหรับโรงเรียน สังกัด สพฐ.และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed ซื้อนมอาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดจืด ขนาด 200 มิลลิลิตร สำหรับสังกัดในโรงเรียน สพฐ.และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสำนักงานเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 73
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดจืด ขนาด 200 มิลิลิตร สำหรับโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างศาลาพักญาติ บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed ซื้อจัดซื้อที่ดินสำหรับทิ้งขยะ ภายในเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างหลังโงเรียน บ้านดอนทอย หมู่ที่ 3 ตำบลสามัคคีพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)ยู เอช ที ชนิดจืด ขนาด 200 มิลลิลิตร สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed จ้างโครงการขุดลอกหนองดินดาก บ้านดอนทอย หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 62
rss_feed จ้างโครงการขุดลอกหนองทอย บ้านหนองสนุก หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายบ้านนายบุญเลิศ-บ้านนายคำตัน บ้านโนนจำปา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ ชนิดจืด ขนาด 200 มิลลิลิตร สำหรับโรงเรียน สังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ ชนิดจืด ขนาด 200 มิลลิลิตร สำหรับโรงเรียน สังกัด สพฐ.และศูนย์พัฒนาเอด็กเล็กนสังกัดเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองทอย บ้านหนองสนุก หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านถ้ำเต่า -ดงเสียว หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมร บ้านหนองสนุก หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed จ้างก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาาลตำบลสามัคคีพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ ชนิดจืด ขนาด 200 มิลลิลิตร สำหรับโรงเรียน สังกัด สพฐ.และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed ซื้อถังขยะพลาสติก (จำทำขยะเปียก) โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ ชนิดจืด ขนาด 200 มิลลิลิตร สำหรับโรงเรียน สังกัด สพฐ.และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 57
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะผู้บริหาร 1 ตัว , เก้าอี้ผู้บริหาร 1 ตัว , เก้าอี้สภา 24 ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 61
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 65
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ ชนิดจืด ขนาด 200 มิลลิลิตร สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 60
rss_feed ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(คลอลีน65%,สารส้มใส,ปูนขาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 68
rss_feed จ้างจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนจำปา หมู่ที่ 2 สาย อบต. หลังเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 70
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านถ้ำเต่า หมู่ที่ 1 (สายถ้ำเต่า - ดงเสียว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 69
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนจำปา หมู่ที่ 2 สาย อบต. หลังเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 81
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)ยู เอช ที ชนิดจืด ขนาด 200 มิลลิลิตร สำหรับโรงเรียน สังกัด สพฐ.และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 89
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านถ้ำเต่า หมู่ที่ 1 (สายถ้ำเต่า - ดงเสียว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 68
rss_feed ซื้อจัดซื้อเต้นผ้าใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 93
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอไรส์ ชนิดจืด ขนาด200มิลลิลิตร สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 74
rss_feed ซื้อจัดซื้อเต้นผ้าใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 81
rss_feed ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 92
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ ชนิดจืด ขนาด 200 มิลลิลิตร สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 92
rss_feed จ้างจ้างจ้างโครงการขุดลอกหนองปลาดุก (ด้านทิศตะวันออก) บ้านโนนจำปา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 140
rss_feed จ้างจ้างโครงการขุดลอกหนองปลาดุก (ด้านทิศตะวันออก) บ้านโนนจำปา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 137
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ ชนิดจืด ขนาด200มิลลิลิตรสำหรับโรงเรียน สังกัด สพฐ.และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 142
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนทอย หมู่ที่ 3 สายหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 145
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสามัคคี หมู่ที่ 9 สายบ้านนายเก่ง - บ้านนายชัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 140
1 - 50 (ทั้งหมด 88 รายการ) 1 2