call ข้อมูลการติดต่อ
สามัคคีถิ่นผ้าคราม เหลืองอร่ามทุ่งนาปรัง ปลากระชัง ซี อี โอ แหล่งแตงโมโคกระบือ :: โทร 042-707675

หน่วยตรวจสอบภายใน
folder หน่วยตรวจสอบภายใน
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (โคมไฟส่องสว่าง จำนวน 51 ชุด)
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อโครงการจัดซื้อถังขยะสำหรับหมู่ 9 ตำบลสามัคคีพัฒนาอำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสนุก หมู่ที่ 6 สายบ้านนายเสถียร -สามแยกหนองทอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างโครงการก่่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 สายข้างวัดสว่างภิรมณ์ ด้านทิศตะวันออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสนุก หมู่ที่ 6 ตำบลสามัคคีพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนจำปา หมู่ที่ 10 สายบ้านนายอุดม-บ้านนางสาววิไลพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบลตำบลสมัคคีพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับสังกัด สพฐ.และศูนยืพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา ภาคเรียนที่1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) นม ยู เอส ที โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างขุดลอกหนองปลาดุก บ้านโนนจำปา หมู่ที่2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 8 สายบ้านนายสม นายอำนวย นายแอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 57
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed จ้างโครงการขุดลอกหนองพระโม้ง หมู่ที่ 7 บ้านหนองสามขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นโครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสาธารณภัย ประจำปี2564 (การแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคจากสถานการร์ภัยแล้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 83
rss_feed ซื้อนม ยู เอช ที รสจืด (ชนิดกล่อง) ตรานมโรงเรียนขนาด 200 มิลลิตร ช่วงปิดเทอม ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 103
rss_feed ซื้อจัดซื้อนม ยู เอส ที รส จืด (ชนิดกล่อง) ตรานมโรงเรียน ขนาด 200 มิลลิลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 92
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
1617123600 ผู้บริหารองค์กร
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 218