ชื่อเรื่อง : ข้อมูลสถิติการให้บริการสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ชื่อไฟล์ : 2D9phaXThu104519.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้