ชื่อเรื่อง : ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ชื่อไฟล์ : f8vygJmFri54532.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้