ชื่อเรื่อง : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
รายละเอียด : เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา ได้ดำเนินการโครงการนี้เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานรวมถึงความรู้ในด้านต่างๆของบุคลากร เป็นเรื่องที่จะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากเป็นการเสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างดีแล้ว ยังเป็นการสร้างขวัญกำลังในการทำงาน ที่นับว่าเป็นสวัสดิการอันดีให้กับบุคลากรในองค์กรซึ่งจะทำให้บุคลากรได้รับความรู้เพื่อนำไปใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนาจึงได้ดำเนินการจัดโครงการฯนี้ขึ้นมาอีกครั้ง
ชื่อไฟล์ : LpvJePxWed42511.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : HNycYFgWed42751.jpg
ชื่อไฟล์ : eSouDvuWed42758.jpg
ชื่อไฟล์ : 9LIKO2GWed42805.jpg
ชื่อไฟล์ : HymeaKXWed42811.jpg
ชื่อไฟล์ : nbYWRHNWed42817.jpg
ชื่อไฟล์ : yqkb6GKWed42822.jpg
ชื่อไฟล์ : ZFrWVDHWed42829.jpg
ชื่อไฟล์ : KWPFwgyWed42835.jpg