ชื่อเรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ( แก้ไขเพิ่มเติม) และบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน (กรมธนารักษ์) ประจำปีงบประมาณ 2565

ชื่อไฟล์ : tWUY8wJMon110449.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1Sf4vNnMon110501.jpg
ชื่อไฟล์ : V6bgHyVMon110512.jpg
ชื่อไฟล์ : ZvO7rdNMon110519.jpg
ชื่อไฟล์ : T0Yh2PBMon110526.jpg
ชื่อไฟล์ : iIeeOJYMon110533.jpg
ชื่อไฟล์ : 3JtmrxdMon110632.jpg