ชื่อเรื่อง : ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล กรมการปกครองขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID) เพื่อสร้างต้นแบบและนวัตกรรมใหม่ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลของประเทศรองรับการใช้งานบริการภาครัฐ

ชื่อไฟล์ : ZfeliONThu42001.png file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : CkjXQ3OThu42013.png file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : fVyCiJzThu42020.png file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้