ชื่อเรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหา และการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ หลักสูตรและวิธีการสรรหาพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา

ชื่อไฟล์ : GthwHjrFri35938.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้