ชื่อเรื่อง : ประกาศกำหนดการประชุมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
รายละเอียด : เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนาจึงขอเชิญท่านสมาชิกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เข้าร่วมประชุมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และจัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เวลา 09.00 น. ระเอียดตามเอกสารที่ได้แนบเรียนมาพร้อมหนังสือนี้
ชื่อไฟล์ : nUtOADhFri15216.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้