ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาทำอาหารตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง