ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. และศุนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง