เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
folder นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
photo ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง คุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
insert_drive_file กำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
insert_drive_file นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 295 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 282 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง การใช้แผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ ๒๕๖๔) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 266 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรณ์บุคคลของเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 268 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรณ์บุคคลของเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 298 |
insert_drive_file กำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 278 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 301 |
insert_drive_file นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 289 |
insert_drive_file นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 276 |
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1