call ข้อมูลการติดต่อ
สามัคคีถิ่นผ้าคราม เหลืองอร่ามทุ่งนาปรัง ปลากระชัง ซี อี โอ แหล่งแตงโมโคกระบือ :: โทร 042-707675

หน่วยตรวจสอบภายใน
folder หน่วยตรวจสอบภายใน
folder นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรณ์บุคคลของเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง การใช้แผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ ๒๕๖๔) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรณ์บุคคลของเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77 |
insert_drive_file กำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92 |
insert_drive_file นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75 |
insert_drive_file นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72 |
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 226