เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

สถิติ sitemap
วันนี้ 331
เดือนนี้6,487
ปีนี้77,844
ทั้งหมด242,930

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ เทศบาลตำบล สามัคคีพัฒนา พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28

camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2566
#วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โครงการเรียนรู้นอกสถานที่ ปีการศึกษา 2565
คาราวาน ISAN in LOVE ส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว 20 จังหวัดภาคอีสาน วันที่ 15-24 กันยายน 2565
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันเด็กจมน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๕
การจัดพิธีมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารีใน "อุภินนมัตถจรกถา" เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โครงการเผยแพร่ให้ความรู้ด้านกฏหมายแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

public หนังสือราชการ ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่หนังสือเรื่อง
24 พ.ย. 2565
ด่วนที่สุด ที่ สน0023.5/ว20681 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เรื่องการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่1(เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565)
24 พ.ย. 2565
ที่ สน 0023.5/ว 20731 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง การควบคุมและการป้องกันการทุจริตการจ่ายเงินขององค์กรค์ปกครองส่วนท้องถิ่น และแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
23 พ.ย. 2565
ที่ สน 0023.5/ว20617 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เรื่องการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครุ และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม25
23 พ.ย. 2565
ที่ สน 0023.3/ว 20609 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง แจ้งปรับแนวทางป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในสถานศึกษา และขอความร่วมมือเร่งรัดดำเนินการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคติดต่อในสถานศึกษา
23 พ.ย. 2565
ที่ สน 0023.3/1179 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักเรียนระดับ ปวช. ปวส.
23 พ.ย. 2565
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/ว20630 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
24/11/2565
24/11/2565
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กค.
24/11/2565
24/11/2565
ประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กศ.
24/11/2565
24/11/2565
ผลการประเมินคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
[คู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา รวม 5 ระดับชั้น]
[รายงานสรุปผลการประเมินคู่มือฯ]
สน.คท.
23/11/2565
24/11/2565
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) เพิ่มเติม
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ.
24/11/2565
24/11/2565
การดำเนินงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานทำให้นักเรียนหรือนักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงว่างจากการเรียน (ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน)
กศ.
24/11/2565
24/11/2565
การประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ Active Learning สำหรับสาระเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาครูในโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.
[เอกสารแนบท้าย]
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ