เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file ระเบียบธนาคารขยะ เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร พ.ศ.๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2565 | โดย : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file ระเบียบเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา ว่าด้วยการจัดตั้งธนาคารขยะออมทรัพย์ รักษ์สิ่งแวดล้อม ตำบลสามัคคีพัฒนา พ.ศ.๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2565 | โดย : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา ที่ ๑๐๒๙/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน "ธนาคารขยะออมทรัพย์ รักษ์สิ่งแวดล้อม ตำบลสามัคคีพัฒนา" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2565 | โดย : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | เปิดอ่าน : 5 |
photo ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2565 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 19 |
photo ประกาศ เรื่อง บัฐชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน (แก้ไขเพิ่มเติม) และบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน (กรมธนารักษ์) ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 10 |
photo ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี ภาษี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 12 |
photo ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 (ภ.ด.ส.3)
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 7 |
photo ประกาศ เรื่อง แจ้งการประเมินผู้เสียภาษีป้ายประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file รายงานผลการให้คะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิณผลการปฏบัติงาน ของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิณผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล(รอบการประเมิน ครั้งที่๑/๒๕๖๖-๒/๒๕๖๖) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
photo ขอเชิญเที่ยวงาน ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ชิงถ้วยพระราชทานฯ และแข่งเรือยาว จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 2 - 10 ตุลาคม 2565 ณ สนามมิ่งเมือง วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร และสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ สกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
find_in_page สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน เทศบาลตำบล สามัคคีพัฒนา พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
find_in_page สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ เทศบาลตำบล สามัคคีพัฒนา พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
photo ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 50 |
photo ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง การคืนเงินเบี้ยปรับและเงินเพิ่มให้แก่ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 47 |
insert_drive_file รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 56 |
insert_drive_file ประกาศซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 57 |
photo ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 72 |
1 - 20 (ทั้งหมด 154 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8