เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
photo กิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file ฐานข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2566 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file ฐานข้อมูลคนพิการเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2566 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 22 |
photo รู้ไหมว่าเราทุกคนสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ ผ่านการร่วมมือกันของทุกภาคส่วน! ????????✨ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
photo ร่วมสังคมแห่งความปรองดอง เคารพความแตกต่าง สร้างสังคมที่มั่นคงและมีความสุข ???????? poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
photo รู้หรือไม่? โลกได้เข้าสู่ “ภาวะโลกเดือด” ????????หลังเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
photo อาหารคือจุดเริ่มต้นของชีวิต ???????????? ปลูกผักกินเอง สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
photo มุ่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกระดับ ขจัดความยากจนในทุกพื้นที่
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
photo ทุกอย่างมีเดดไลน์… SDGs เองก็เช่นกัน ⏰⚠️ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
photo ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเข้าร่วมโครงการสุขาภิบาลอาหาร ตำบลสามัคคีพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2566 | โดย : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file การเก็บขนขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2566 | โดย : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file บันทึกการซ่อมบำรุงและปรับปรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-1048 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2566 | โดย : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file บันทึกข้อตกลงการเก็บขนขยะและค่าธรรมเนียมในการเก็บขนขยะ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2566 | โดย : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file สมุดลงเวลาการปฏิบัติงาน ประจำรถขยะ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2566 | โดย : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file ขออนุมัติดำเนินการปรับเกลี่ยขยะมูลฝอยในบ่อขยะ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2566 | โดย : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์กำหนดการรับซื้อขยะ ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2566 | โดย : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file ร่าง เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2566 | โดย : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file คู่มือ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2566 | โดย : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | เปิดอ่าน : 23 |
1 - 20 (ทั้งหมด 212 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11