เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ขอเชิญเที่ยวงาน ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ชิงถ้วยพระราชทานฯ และแข่งเรือยาว จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 2 - 10 ตุลาคม 2565 ณ สนามมิ่งเมือง วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร และสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ สกลนคร
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
find_in_page สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน เทศบาลตำบล สามัคคีพัฒนา พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
find_in_page สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ เทศบาลตำบล สามัคคีพัฒนา พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
photo ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 35 |
photo ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง การคืนเงินเบี้ยปรับและเงินเพิ่มให้แก่ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file ประกาศซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 39 |
photo ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 56 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน กรณีการรับส่งผู้ป่วยที่เป็นผู้ยากไร้ไปโรงพยาบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | เปิดอ่าน : 82 |
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา ที่ ๒๓๔/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) กำกับและควบคุมการปฏิบัติงานอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | เปิดอ่าน : 84 |
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา ที่ ๒๓๓/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | เปิดอ่าน : 85 |
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา ที่ ๒๓๒/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | เปิดอ่าน : 91 |
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา ที่ ๒๓๑/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งให้พนักงานเทศบาลปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | เปิดอ่าน : 90 |
photo ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 99 |
find_in_page สถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือน เมษายน พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124 |
photo ประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา 2565 (NO GIFT POLICY) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ ของเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง กำหนดเวลาการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ที่มีลักษณะงานที่พิเศษ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง กำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125 |
1 - 20 (ทั้งหมด 142 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8