call ข้อมูลการติดต่อ
สามัคคีถิ่นผ้าคราม เหลืองอร่ามทุ่งนาปรัง ปลากระชัง ซี อี โอ แหล่งแตงโมโคกระบือ :: โทร 042-707675

หน่วยตรวจสอบภายใน
folder หน่วยตรวจสอบภายใน
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรม "สตรีแกนนำรักษ์ชุมชน" (ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรี ประจำปี 2565) [5 ตุลาคม 2564]
โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำเสียในครัวเรือน ตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2564 [22 กันยายน 2564]
โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน ตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2564 [17 กันยายน 2564]
โครงการพัฒนาบุคลากรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (ระบบบัญชี) [9 กันยายน 2564]
ซ่อมไฟฟ้ารายทาง [20 สิงหาคม 2564]
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2564 (รายนายศักดิ์ชัย บงค์บุตร 163 หมู่ที่ 7 บ้านหนองสามขา) [30 กรกฎาคม 2564]
โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้สูงวัยต้านภัยโควิด 19 [14 กรกฎาคม 2564]
โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตำบลสามัคคีพัฒนา ปีงบประมาณ 2564 [9 กรกฎาคม 2564]
โครงการถนนสะอาด หน้าบ้านน่ามอง [1 กรกฎาคม 2564]
โครงการอบรมอาชีพการเลี้ยงไก่พื้นเมือง [29 มิถุนายน 2564]
1 - 10 (ทั้งหมด 94 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 199