เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมถ่ายภาพการสวมใส่ผ้าพระราชทาน "ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ "ทุกวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ [19 มกราคม 2566]
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ 3 รอบ วันที่ 8 มกราคม 2566 [18 มกราคม 2566]
จัดงานวันครูท้องถิ่น ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา [16 มกราคม 2566]
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ [14 มกราคม 2566]
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566 [6 มกราคม 2566]
โครงการส่งเสริมพัฒนาคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [22 ธันวาคม 2565]
วันที่ 19 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนาจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั่งที่ 1 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร [19 ธันวาคม 2565]
วันที่ 14 ธันวาคม 2565 นายกานต์ กาญจนวงศกุล นายอำเภออากาศอำนวย ลงพื้นที่เพื่อมอบนโยบายการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ตามโครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน ตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร... [14 ธันวาคม 2565]
วันที่ 6 ธันวาคม 2565 นายทรัพย์ ประสงค์ดี นายกเทศมนตรีตำบลสามัคคีพัฒนา นายคมชาญ บงค์บุตร ปลัดเทศบาลพร้อมด้วยพนักงานเทศบาลเข้าร่วมงานประเพณีบุญเดือนอ้าย ไหว้พระธาตุเมืองอากาศ บุญมหาชาติ บุญประทายข้าวเปลือก... [6 ธันวาคม 2565]
โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 (กิจกรรมที่ 1 การแข่งขันกีฬาสูงวัย สดใส แข็งแรง) [2 ธันวาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 - 10 (ทั้งหมด 152 รายการ)