call ข้อมูลการติดต่อ
สามัคคีถิ่นผ้าคราม เหลืองอร่ามทุ่งนาปรัง ปลากระชัง ซี อี โอ แหล่งแตงโมโคกระบือ :: โทร 042-707675

หน่วยตรวจสอบภายใน
folder หน่วยตรวจสอบภายใน
folder ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
photo ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 21 |
photo ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 23 |
photo ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง การกำหนดเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 21 |
photo ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 23 |
photo ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 17 |
photo ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 20 |
photo ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75 |
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 196