call ข้อมูลการติดต่อ
สามัคคีถิ่นผ้าคราม เหลืองอร่ามทุ่งนาปรัง ปลากระชัง ซี อี โอ แหล่งแตงโมโคกระบือ :: โทร 042-707675

หน่วยตรวจสอบภายใน
folder หน่วยตรวจสอบภายใน
folder เลือกตั้ง 2564
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลสามัคคีพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทบาลตำบลสามัคคีพัฒนา ส.ถ.4/5 เขตเลือกตั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 84 |
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลสามัคคีพัฒนา ผ.ถ.4/5 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 87 |
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทบาลตำบลสามัคคีพัฒนา ส.ถ.4/5 เขตเลือกตั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 88 |
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75 |
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72 |
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนาและนายกเทศมนตรีตำบลสามัคคีพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70 |
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 185