เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
folder เลือกตั้ง 2564
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 253 |
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลสามัคคีพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 246 |
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทบาลตำบลสามัคคีพัฒนา ส.ถ.4/5 เขตเลือกตั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 301 |
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทบาลตำบลสามัคคีพัฒนา ส.ถ.4/5 เขตเลือกตั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 299 |
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลสามัคคีพัฒนา ผ.ถ.4/5 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 290 |
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 282 |
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 284 |
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนาและนายกเทศมนตรีตำบลสามัคคีพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 292 |
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1