เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
date_range แผนพัฒนาท้องถิ่น2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
27 มิถุนายน 2566
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 สำหรับโครงการที่เพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น grade โดย : กองช่าง เปิดอ่าน : 23
26 ธันวาคม 2565
find_in_page แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (ฉบับทบทวนประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖) เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 63
3 มีนาคม 2565
find_in_page แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 150
29 มิถุนายน 2561
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 319
4 กรกฎาคม 2560
photo ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 290
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1