call ข้อมูลการติดต่อ
สามัคคีถิ่นผ้าคราม เหลืองอร่ามทุ่งนาปรัง ปลากระชัง ซี อี โอ แหล่งแตงโมโคกระบือ :: โทร 042-707675

หน่วยตรวจสอบภายใน
folder หน่วยตรวจสอบภายใน
folder ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
insert_drive_file สถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือน เมษายน พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65 |
insert_drive_file ข้อมูลสถิติการให้บริการสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80 |
insert_drive_file ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76 |
insert_drive_file สถิติการให้บริการของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ระหว่างเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ ถึงเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81 |
photo สถิติการให้บริการของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ระหว่างเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ ถึงเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91 |
photo สถิติการให้บริการของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ระหว่างเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77 |
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 189