เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
folder รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี-รอบ-6-เดือน
find_in_page การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๔๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
insert_drive_file รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
find_in_page รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบเดือนตุลาคม 2564-มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132 |
find_in_page การรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (ไตรมาสที่ ๑-๒ ) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130 |
insert_drive_file รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 262 |
photo รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 272 |
photo รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2563 (ห้วงเดือน ตุลาคม 2562 - เมษายน 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 281 |
insert_drive_file รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 282 |
insert_drive_file รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 298 |
photo รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 278 |
photo รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 279 |
insert_drive_file การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 292 |
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1