เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
folder แผนปฏิบัติการ
insert_drive_file แผนปฎิการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงาน เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74 |
insert_drive_file แผนปฎิบัติการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 253 |
insert_drive_file รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 261 |
insert_drive_file ตารางสรุปผลการนำแผนไปปฎิบัติในระดับ ปอท. รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 259 |
insert_drive_file ตารางสรุปผลการนำแผนไปปฎิบัติในระดับ ปอท. รอบ 12 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 256 |
insert_drive_file งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ธันวาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 259 |
insert_drive_file งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 28กันยายน 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ธันวาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 267 |
insert_drive_file รายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 268 |
insert_drive_file งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30กันยายน 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 268 |
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1