call ข้อมูลการติดต่อ
สามัคคีถิ่นผ้าคราม เหลืองอร่ามทุ่งนาปรัง ปลากระชัง ซี อี โอ แหล่งแตงโมโคกระบือ :: โทร 042-707675

หน่วยตรวจสอบภายใน
folder หน่วยตรวจสอบภายใน
collections การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
กิจกรรมลงพื้นที่จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ – ๑๐ ตำบลสามัคคีพัฒนา [12 พฤษภาคม 2564]
ประชาคมหมู่บ้าน [11 พฤษภาคม 2564]
ประชาคมหมู่บ้าน [11 พฤษภาคม 2564]
ประชาคมหมู่บ้าน [7 พฤษภาคม 2564]
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 181